ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Μ.Α.Ε.

KRAFT-KRAFT

O διακριτικός τίτλος Kraft αντιστοιχεί στην ποιότητα χαρτονιού με την καφέ απόχρωση. Το συγκεκριμένο προϊόν Kraft-Kraft διαθέτει καφέ απόχρωση και στις δύο πλευρές, χωρίς επίχριση. Το ιδιαίτερο καφέ χρώμα του και στις δύο πλευρές, αποτέλεσμα της χρήσης ινών ανακτημένων με τη διαδικασία της ανακύκλωσης, το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό και συνήθως προτιμάται σε συσκευασίες τροφίμων, καλλυντικών και φαρμακευτικών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε αυτές. Είναι ένα προϊόν με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως κυρίως λόγω της περιβαλλοντικά φιλικής όψης του. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Kraft-Kraft της ΜΕΛ είναι εξαιρετικά, μιας και για τη παραγωγή του χρησιμοποιείται και παρθένος πολτός.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basis Weight Thickness Stif Stiffness Taber 15o
g/m2 (a) μm (b) MD (gramf x cm) (c) CD (gramf x cm) (c)
300 400 160 55
350 465 230 85
400 540 320 120
450 620 415 175
500 690 505 240


Humidity (%) 6-8
Cobb Test 1΄ Top Side < 50
Back Side < 50
Bulk 1.33 cm3/g (d)
Delamination (ft*lb*10 -3) MD >= 100 CD >= 100


*Tolerances a (±3%)
b (-5%)
c (-15%)
d (±5%)

Storage conditions
The product should be kept in a clean, shadowy place, free of odors and dust with relative humidity 50% (±3%)

The product is suitable for dry foodstuff packaging
The company reserves the right to change the technical specifications of its products

ΚΡAFT-KRAFT
ΚΡAFT-KRAFT