ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Μ.Α.Ε.

TRIPLEX BR

Αποτελεί το 40% της παραγωγής χαρτονιού. Λευκή πρόσθια όψη και λευκή πίσω όψη, και διακριτικό όνομα BR. Σε ποιότητα που είναι κατάλληλη για συσκευασία τροφίμων. Λόγω της λευκής όψης επιλέγεται επίσης σε απαιτητικές συσκευασίες όπως, συσκευασίες καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basis Weight Thickness Stif Stif fness Taber 15o
g/m2 (a) μm (b) MD (gramf x cm) (c) CD (gramf x cm) (c)
300 360 107 37
320 380 134 48
350 425 174 64
400 485 241 93
450 540 328 129
500 620 414 164
550 685 480 192
600 750 545 220


Humidity (%) 6-8
Brightness ISO (Elrepho) (%) Top 80 ± 2
Back 66-72
Cobb Test 1΄ Top Side 35-65
Bulk 1.23 cm3/g (d)
Delamination (ft*lb*10 -3) MD >= 50 CD >= 50
Gloss 40-55


*Tolerances a (±3%))
b (-5%)
c (-15%)
d (±5%)

Storage conditions
The product should be kept in a clean, shadowy place, free of odors and dust with relative humidity 50% (±3%)

The product is suitable for dry foodstuff packaging
The company reserves the right to change the technical specifications of its products

TRIPLEX BR
TRIPLEX BR