ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Μ.Α.Ε.

TRIPLEX R KRAFT

Το διακριτικό όνομα R KRAFT, αντιστοιχεί στην ποιότητα χαρτονιού με την καφέ απόχρωση στην πίσω όψη. Το ζεστό καφέ χρώμα του, αποτέλεσμα της χρήσης ινών ανακτημένων με τη διαδικασία της ανακύκλωσης, το ταύτισε με τη χρήση σε συσκευασίες τροφίμων, με αποτέλεσμα τη μεγάλη ζήτησή του κυρίως από τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basis Weight Thickness Stif Stif fness Taber 15o
g/m2 (a) μm (b) MD (gramf x cm) (c) CD (gramf x cm) (c)
320 380 160 57
350 425 205 75
400 485 297 111
450 555 393 154
500 620 489 192
550 700 565 227


Humidity (%) 6-8
Brightness ISO (Elrepho) (%) Top 80 ± 2
Cobb Test 1΄ Top Side 35-65
Bulk 1.23 cm3/g (d)
Delamination (ft*lb*10 -3) MD >= 50 CD >= 50
Gloss 40-55


*Tolerances a (±3%))
b (-5%)
c (-15%)
d (±5%)

Storage conditions
The product should be kept in a clean, shadowy place, free of odors and dust with relative humidity 50% (±3%)

The product is suitable for dry foodstuff packaging
The company reserves the right to change the technical specifications of its products

TRIPLEX R KRAFT
TRIPLEX R KRAFT