+302310 728000
© 2022 MelPaper. All Rights Reserved.
Development by PSN
Felsefe

Felsefe

FELSEFE

MAKEDONYA KAĞIT TOPLULUĞU
Firmanın faaliyetlerinin tüm boyutlarında kalite ve sorumluluk felsefemizin temelinde yatan unsurlardır. Çalışan ve iş ortaklarıyla ilişkilerde ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarımızda kalite ve sorumluluk da bu felsefenin bir parçasıdır.
Firmanın çalışanlarıyla ilişkilerinde gerçek bir saygı ve karşılıklılık tutumu hakimdir. Döngüsel bir ekonomi ilkesine dayalı olan MEL’in vizyonu, tedarik zincirinin tüm bileşenlerini kullanarak sürdürülebilir kalkınma sağlamaktır.
Sosyal ve çevresel hassasiyetlerle hareket eden firma, çevre konusuna birinci önceliği vererek en iyi uygulamalar ve kaynak tasarrufu sağlamaya yönelik ilkeler çerçevesinde ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. İkincil ham maddelerin değeri ve tam anlamıyla kullanımına büyük önem veren firma enerji tüketimini azaltırken, bir yandan da çalışanlarına son derece üretken işler sunarak toplum yaşamını iyi yönde geliştirmektedir.
Bu amaç doğrultusunda, toplumu geri dönüşüm konusunda eğitmeye aktif katkı sağlamayı kurumsal sosyal sorumluluk edimlerimizin bir parçası olarak görüyoruz.
MAKEDONYA KAĞIT TOPLULUĞU
0
Yıllık
deneyim
0
İhtisas
çalışanlar
0
Doğrudan ihracat ülkesi