+302310 728000
© 2022 MelPaper. All Rights Reserved.
Development by PSN
SERTİFİKALAR

SERTİFİKALAR

MEL üretimin her aşamasını sorumlu bir yaklaşımla ve tutarlı bir biçimde izleyerek çevre yönetimi, kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, enerji yönetimi ve ormanların sürdürülebilir yönetimi ile ilgili uluslararası standartlara uyumu sağlar. Ham maddeler bağlamında, MEL ürününün üretim ve dağıtımında tümüyle sertifikalı süreçler uygulamaktadır.

CERTIFICATES_05CERTIFICATES_04 CERTIFICATES_03isol9 isol9