+302310 728000
© 2022 MelPaper. All Rights Reserved.
Development by PSN
KARTONUN YAŞAM DÖNGÜSÜ

KARTONUN YAŞAM DÖNGÜSÜ

KARTONUN YAŞAM DÖNGÜSÜ

 • MEL’in karton üretim süreci, atık miktarını ve enerji tüketimini asgariye çekmek felsefesiyle şekillendirilmiştir. Geri dönüştürülmüş kağıt, karton üretiminde kullanılan temel ham maddedir. Kartonu %100 geri dönüştürülmüş kağıttan üreterek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ürün için kapalı ve sürdürülebilir bir yaşam döngüsü oluşturmuş durumdayız. MEL’in uygulamadaki başlıca sorumluluğu çevreye yönelik saygıdır. Geri dönüştürülmüş karton – en sürdürülebilir ambalaj çözümüdür.
KARTONUN YAŞAM DÖNGÜSÜ

KARTONUN YOLCULUĞU

  • 1. Geri dönüştürülecek kağıt, özel kamyonlarla MEL’in depolarına nakledilir.
  • 2. Uygun kağıdın seçimi.
  • 3. Kağıt, özel hamurlaştırıcı makinelerde suyla karıştırılarak hamur haline getirilir.
  • 4. Daha sonra bu hamur santrifüjlü filtrelerden ve basınçlı rakorlardan geçirilerek yabancı maddelerden (plastik, cam, metal parçaları vs.) arındırılır.
  • 5. Temiz kağıt daha sonra mürekkepten arındırma işlemine tabi tutulur.
  • 6. Akabinde temiz kağıt hamurundaki su alınır, hamur kurutularak büyük rulolar haline getirilir.
  • 7. Geri dönüştürülmüş karton artık yeni ve faydalı bir şekle bürünmeye hazırdır.
  • 8. Geri dönüştürülmüş kağıt yedi canlıdır! Aynı kağıt yedi kereye kadar (lifler özelliğini kaybetmeden) geri dönüşüme tabi tutulabilir.
KARTONUN YOLCULUĞU