+302310 728000
© 2022 MelPaper. All Rights Reserved.
Development by PSN

GIZLILIK POLITIKASI & COOKIES


MEL’in gizliliğin ve kişisel verilerin korunması amacıyla yüksek düzeyde bir sorumluluk gösterdiğini bildirmek isteriz. Bu amaca yönelik olarak, işbu bildirim ile Bilgi Koruma Genel Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince kişisel verilerinizin kullanımıyla alakalı sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Bu bildirim dokümanında web sitesi aracılığıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi süresince Veri İşleme Sorumlusu tarafından yürütülen işlemler, sadece söz konusu web sitesi için gerekli olan bazı verilerin kullanılacağı, bu web sitesi kanalıyla farklı bir web sitesine yönlendirildiğinde buradaki hususların kapsam dışında kalacağı ifade edilmektedir.

 

 1. Veri İşleme Sorumlusu

Veri İşleme Sorumlusu, Kato Gephoura Selanik adresinde kurulu, 8638/62/Β/86/472 numarası ile Anonim Şirketler Siciline, 57183804000 numarası ile Genel Ticaret Siciline kayıtlı bulunan, posta adresi Kato Gephoura, posta kodu 57011, web adresi www.melpaper.com, iletişim telefonu +30 2310728000, uzun unvanı MEL Makedonya Kağıt Şirketi S.S.A. , kısa unvanı "MEL" olan anonim şirkettir. (Bildirimin bu kısmından itibaren "Veri İşleme Sorumlusu" veya "Şirket" olarak ifade edilecektir).

Bu bildirim ve kişisel verilerinizin işleme yöntemleri ilgili sorularınız için aşağıdaki kuruluş ile iletişime geçebilirsiniz:

Veri Koruma Sorumlusu ("Data Protection Officer – DPO")

MEL Makedonya Kağıt Şirketi S.S.A.

Kato Gephoura, 57011

E-posta: dpo@melpaper.com

İletişim telefonu: +302310 728139

 

 1. Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi

Aşağıda belirtilen tabloda, web sitemiz aracılığıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesindeki amaçlar, bu verilerin kategorileri ve bunların işlenmesi için hukuki dayanaklar belirtilmektedir:

Veri işlemenin amacı

Kişisel Veriler

Veri İşlenmesinin Hukuki Dayanağı

Şirket ve/veya Grup ile iletişimin yönetilmesi

Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, özgeçmiş bilgileri, diğer talep bilgileri

Rıza

Web sitesinin iyileştirilmesi

Bağlantı bilgileri, site dahilinde kullanıcı faaliyetleri

Şirketin ve/veya Grubun meşru menfaatlerine yönelik amaçlar

 

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesi hangi amaçlarla yapılmaktadır ve bu işlemlerin hukuki dayanağı nedir?

Ziyaretçiler tarafından sitemizdeki çeşitli formlar doldurularak web sitemize sağlanan kişisel bilgiler (ör. iletişim kurarak, bir bültene kaydolarak) yalnızca ilgili bilgi toplama alanında belirtilen amaçla kullanılır. 

Şirketin meşru menfaat gütmesindeki amaç, her bir kullanıcının bu siteyi kullanımını değerlendirmek, her bir alandaki tıklamaları ölçmek ve çevrimiçi hizmetlerimizin geliştirilmesi amacıyla kullanıcılardan gelen önerileri/tespitleri saptamaktır.

 

 1. Güvenlik

Şirket, kişisel verilerinizi işlerken bu verilerin yetkisiz kişilerin erişiminden, kötü amaçlı kullanımından, yasa dışı şekilde ifşasından, üzerinde değişiklik yapılmasından, sehven veya yasa dışı şekilde silinmesinden veya imhasından korunabilmesi amacıyla yönetimsel ve teknik olarak gerekli tüm güvenlik önlemlerini almaktadır.

 

 1. Üçüncü kişilere yönelik bildirim ve alıcıların kategorileri

Bu bildirimde ifade edilmekte olan kişisel verileriniz, yukarıdaki 3. paragrafta ifade edilen veri işleme işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla bilgi işlem ve web sitesi desteği veren şirketler, web sitesi hosting şirketleri ve işe alım için adayların değerlendirme konularında danışmanlık hizmetleri sunan şirketlere ifşa edilebilir.

Şirket, kişisel verilerinizi üçüncü ülkelerle veya uluslararası organizasyonlarla paylaşmaz.

 

 1. Verilerin Saklanma Süresi

Web sitesine aktarmış olduğunuz kişisel veriler, yalnızca toplanma amacının yerine getirildiği veya yasaların gerektirdiği süre dahilinde saklanır.

 

 1. Coğrafi konum verileri

Web sitesi, kullanıcı tarafından talep edilen hizmetlerin sunulması için ihtiyaç duyulan konum esaslı coğrafi verilerini yalnızca kullanıcının bu yöndeki izni ile toplayabilir ve işleyebilir, bu izin kullanıcı tarafından her zaman iptal edilebilir. Bu hususta kullanıcının vermesi gereken izin, ekranda görülen bir açılır pencere ile kullanıcıdan alınmaktadır.

 

 1. Konuya İlişkin Haklar

Bu bölümde kişisel verilerinizle ilgili mevcut haklarınız ifade edilmektedir. Bu haklar bazı belirli istisnalara, şartlara veya sınırlamalara tabidir. Bu husustaki taleplerinizi deklare ederek bizlere iletmenizi rica ederiz. İletilen talepler, en kısa sürede ve her durumda talebin alındığı tarihten sonraki bir (1) ay içerisinde Şirket tarafından cevaplanır. İletmiş olduğunuz talebin incelenmesinin daha uzun sürmesi durumunda talebi ileten kişi bu hususta bilgilendirilir. Haklarınızla ilgili bilgi almak amacıyla dpo@melpaper.com adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.

MEL, aşağıda belirtilen hakların kullanmasına müsaade eder:

8.1. Bilgi güncelleme/edinme hakkı

Şirketin yönetmeliğine ve prosedürlerine uygun olarak kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hususunda açık, şeffaf ve kolay anlaşılabilir bilgileri talep etme ve edinme hakkına sahipsiniz.

8.2. Erişim hakkı      

Şirket idaresi nezdinde belirli bir maliyet doğurabilecek aşağıdaki durumlar haricinde Şirket yönetmeliğine ve prosedürlerine uygun olarak kişisel verilerinize ücretsiz bir şekilde ulaşma hakkına sahipsiniz:

 • usulüne uygun olmayan veya fazla sayıda/tekrarlanan talepler veya
 • aynı bilgilere ilişkin ilave talep belgeleri suretleri.

8.3. Düzeltme hakkı

Kişisel bilgilerinizde yanlışlıkların bulunması durumunda MEL'in yönetmeliğine ve prosedürlerine uygun olarak bunların düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

8.4. Silme hakkı               

Kişisel bilgilerinizin toplanmasındaki amaçlar sona erdiğinde ve verilerin işlenmesine devam etmeyi gerektiren durumlar ortadan kalktığında Şirketin yönetmeliğine ve prosedürlerine uygun olarak bunların silinmesini ve imhasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin MEL tarafından saklanması için belirli bir yasal zorunluluk veya başka bir hukuki sebep devam ettiği sürece verilerin silinme talebi reddedilebilir.

8.5. Veri işleme sınırlaması hakkı            

Bazı durumlarda, MEL yönetmeliklerine ve prosedürlerine uygun olarak, kişisel verilerinizin daha ileri bir düzeyde işlenmesini sınırlayabilir veya veri işlemesinin iptalini talep edebilirsiniz. Verilerin işlenmesinin sınırlandığı durumlarda, kişisel verileriniz daha ileri düzeyde bir işleme tabi tutulmadan saklanır.

8.6. Veri taşınabilirliği hakkı

MEL yönetmeliklerine ve prosedürlerine uygun olarak, bizlere sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılabilen ve makinede okunabilir bir formatta talep etme ve bu verilerin başka bir işlemciye aktarılmasını sağlama hakkınız vardır.

8.7. İtiraz hakkı

İlgili mevzuatın 6. maddesi 1. paragrafı k fıkrasındaki (MEL'in meşru menfaatleri gereğince verilerin işlenmesi) hükümler doğrultusunda dilediğiniz zamanda ve özel durumunuzla ilgili gerekçelerle kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Böyle bir durumda, veri işleme sorumlusu olarak MEL, verilerin işlenmesine devam edilmesi hususunda hukuki mevzuatlar, özel durumlara tabi meşru menfaatleri gibi geçerli ve zaruri gerekçeler göstermediği sürece itiraz taleplerini kabul eder.

8.8. Fevri karar alma ve profil tanımlama hakkı

MEL, profil tanımlama hususu da dahil olmak fevri kararlar alamaz.

8.9. Verilmiş olan izinleri geri alma hakkı

Kişisel verilerinizin daha önceden verilmiş olan izniniz doğrultusunda işlendiği durumlarda, izninizi istediğiniz zaman geri alma hakkınız mevcuttur ve MEL aksini gösteren herhangi bir yasal dayanak olmadıkça önceden onayladığınız veri işleme etkinliğini iptal eder, ancak veri işlenmesinin devamlılığını gerektiren bir durumda konu ile ilgili olarak bilgilendirilirsiniz.

8.10. Hakların kullanılma şekli

Yukarıda belirtilen hakların kullanılabilmesi için MEL yönetmeliklerine ve prosedürlerine uygun olarak yazılı başvuruda bulunulmalıdır. MEL, iletilen talebin alınmasından itibaren bir ay içerisinde yönetmeliklerine ve prosedürlerine uygun olarak cevap verme hakkını saklı tutar.

 

 1. Rıza iptali 

Verilerin işlenmesi sürecinde vermiş olduğunuz herhangi bir izni dilediğiniz zaman geri çekme konusunda bilgi alabilmek için dpo@melpaper.com adresine s-posta gönderebilirsiniz.

 

Verilerin işlenmesi hususundaki haklarınız veya şikayetleriniz ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için aşağıdaki adres bilgilerinden Kişisel Veri Koruma Kurumu ile iletişime geçebilirsiniz:

Posta Adresi: Kişisel Veri Koruma Kurumu, Merkez Ofis: Leophoros Kiphisias 1-3, P.K. 115 23, Atina

Merkez Telefon: +30-210 6475600

Faks: +30-210 6475628

Elektronik Posta Adresi: contact@dpa.gr

 

 1. Mevcut bildirimde yapılan değişiklikler

Kişisel verilerinizin en iyi şekilde korunmasını sağlarken, ilgili yasal mevzuatlara uyulması ve bu hususta sizlerin de bilgilendirmesi amacıyla bu bildirim sürekli olarak güncellenir. Yapılan herhangi bir güncelleme bu web sitesinde belirtilir.

 

Kısıtlamalar

"Kişiye mahsus veriler": kimliği doğrudan veya dolaylı şekilde tespit edilebilen, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi kimlik bilgileri, eğilimler, tercihler, fiziksel durum, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimlik ile ilgili bir eşkal oluşturulmasında kullanılabilen, gerçek kişilere ait tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir bilgidir ("verilerin muhatabı").

"Özel kategori dahilindeki kişisel veriler": ırk veya etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar, kurum üyelikleri, fiziksel ve zihinsel sağlık, genetik durum ve biyometrik veriler, cinsel yaşam veya cinsel yönelimler, mahkumiyet geçmişi, adli sicil kayıtları gibi hususları içeren, tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir bilgidir. Hassas nitelikli kişisel verilerin durumları nedeniyle, mevzuatlar bu verilerin nasıl işlenmesi gerektiği konusunda oldukça titiz bir yaklaşım sergilemektedir. Şirket, hassas nitelikli kişisel verileri yalnızca yasaların gerektirdiği ölçüde işlemektedir.

"Verilerin Muhatabı": Kişisel Verilerle ve/veya Hassas Nitelikli Kişisel Verilerle atıfta bulunulan tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişi anlamına gelmektedir.

"Müşteriler": Şirketle, ürünlerinin/türevlerinin satışı/alımı hususunda anlaşma yapan herhangi bir gerçek kişi anlamına gelmektedir.

"İşleme": otomasyon araçları ile kişisel verilerin depolanması, toplanması, kaydedilmesi, organize edilmesi, yapılandırılması, saklanması, adapte edilmesi veya değiştirilmesi, sınıflandırılması, ihtiyaç halinde taranması, gruplandırılması, kullanılması, iletilmesi, ifşa edilmesi veya başka bir işlemciye aktarılması, birleştirilmesi veya eşleştirilmesi, kısıtlanması, silinmesi veya imhası gibi her bir işlem veya işlem sırası anlamına gelmektedir.

"Veri işleme sorumlusu": Avrupa Birliği veya bulunduğu ülkenin mevzuatlarına uygun bir şekilde meşru amaçları doğrultusunda kişisel verileri toplayan ve bunları işleyen, Avrupa Birliği kurumları veya üye ülkenin denetim yetkisine sahip kurum ve kuruluşları tarafından bu hususta denetlenen gerçek veya tüzel kişi, kamu kuruluşu, hizmet veren yan kuruluş veya farklı yapıdaki resmi veya özel kuruluş anlamına gelmektedir.

"Veri işlemci":   Kişisel veri işlemesi yapan kişi adına bu verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, idare veya farklı bir kurum.

"İşlemenin sınırlandırılması": verilerin gelecek süreçte işlenmesini sınırlandırmak için depolanan bu kişisel verilerin işaretlenmesi anlamına gelmektedir.

"Rıza": Kişisel verilerini sunan kişi tarafından açık, anlaşılır ve bağımsız bir onay verilmek suretiyle veri işleyicisi tarafından kişisel verilerin kısmen veya bütünüyle işlenmesine izin verilmesi anlamına gelmektedir. 

"Kişiye mahsus verilere ilişkin ihlaller": sehven veya hukuka aykırı bir şekilde kişisel verilerin imhası, kaybı, değişikliği, yetkisiz bir şekilde ifşası veya iletilmesi, muhafaza edilmesi veya yetkisiz kişilerin erişimine açık hale gelmesi anlamına gelmektedir.

ÇEREZLER HAKKINDAKİ POLİTİKA

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak MEL’in, Web sitesini ziyaret eden tüm kullanıcıların gezinme deneyimini daha kullanışlı hale getirmek için "çerezleri" kullandığını bildirmek isteriz.

Çerezler, web sitesini ziyaret eden kullanıcıların tarayıcı yazılımına yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler kullanmakta olduğunuz yazılımı tek başlarına çalıştırmaz veya yazılımınıza virüs bulaştırmaz.

Verilerin işlenmesi gizlilik ve güvenlik önlemlerinin azami düzeyde alınması şartıyla veri işleme mantığıyla çalışan çeşitli elektronik enstrümanlar ve yine her durumda otomatik sistemler, bilgisayarlar veya telekomünikasyon araçları vasıtasıyla yürütülür.

Teknik Çerezler (sizlerin açık bir rızası gerekmeyenler)

Çerezlerin kullanımı hususunda yürürlükteki mevzuat ve özellikle 4/2012 Çalışma Grubu Görüşü hakkında 95/46 (EC) sayılı Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince her zaman açık bir kullanıcı onayı gerekmez. Özellikle "teknik" çerezler, yani yalnızca bir elektronik iletişim ağı üzerinde iletişim kurulmak suretiyle tarayıcı yazılımına yerleştirilen ve web sitesinin kullanıcı tarafından daha pratik bir şekilde kullanılabilmesini sağlayan dosyalar için kullanıcının açık bir onayına gerek yoktur. Başka bir deyişle, web sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıya daha iyi bir hizmet sağlanması amacıyla kullanılan çerezler hususunda böyle bir durum söz konusudur.

Kullanımları için kullanıcının açık rızasına gerek olmayan teknik çerezler arasında şunlar bulunmaktadır:

Web sitemizde kurulu bulunan Veri gizleme ile alakalı SSL Güvenlik Sertifikası, güvenlik duvarı, anti virüs ve web sitemizin bulunduğu sunucuyu barındıran tüm veri merkezi koruma ekipmanı ve yazılımı kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için yapılandırılmış hususlardır.

Profil tanımlama çerezleri (izninizi gerektirmektedir): sitemiz, yalnızca önceden izninizle yükleyebileceğimiz, profil tanımlayıcı olarak bilinen çerezleri kullanır.

Profil oluşturma çerezleri, kullanıcı profillerinin oluşturulması için tasarlanmış olan ve kullanıcının web sitesi içerisindeki gezintisinde yaptığı tercihlere göre tanıtım mesajları göndermek için kullanılan çerezler kategorisidir. Bu çerezler, kullanıcının ilgi alanlarına uygun içeriklerin gösterilmesi için kullanılır. Hedeflenen reklamların kullanıcıya gösterilmesi veya reklamların görüntülenme sayısını sınırlamak için kullanılabilirler. Profil tanımlama çerezleri, web sitesine yapılan ilk ziyarette görüntülenen banner kanalıyla gösterilen ayrıntılı bilgiler ve kullanıcının burada yer alan koşul ve şartları okuyarak kabul etmesi veya reddetmesi ile oluşturulmaktadır.

Birinci ve üçüncü kişi çerezleri

Kullanıcı terminalinden alınan ve kullanıcı tarafından ziyaret edilen web sitesinin işletmecisi tarafından doğrudan aktarılan çerezler birinci kişi çerezleridir. Site içerisinde gezinti yapan kullanıcının terminalinde kalan ve başka sitelere veya bağlantılara ait belirli bazı nesneler (örneğin resimler, haritalar, sesler, farklı domain adresli özel bağlantılar gibi) içeren dosyalar ise ("üçüncü kişi" çerezleri olarak bilinen) farklı bir çerez kategorisindedir. Bu durumda, söz konusu çerezler kullanıcının ziyaret ettiği siteden daha farklı bir web sitesi tarafından yerleştirilirler.

Çerezleri Engelleme

Kullanıcı, aşağıdaki şekilde belirtilen uygun süreçle dilediği çerezleri seçebilir, kullanılan tarayıcının belirgin özellikleri (browser olarak bilinmektedir) yoluyla çerezleri onaylayabilir, engelleyebilir veya silebilir (tamamen veya kısmen): Bununla birlikte, çerezlerin tümü veya bir kısmı devre dışı bırakılırsa, site veya sitede sunulan belirli hizmetler veya özellikler kullanılamayabilir veya düzgün çalışmayabilir ve/veya kullanıcı tarafından değiştirilmeleri gerekebilir ya da kullanıcı tarafından istenilen bazı bilgilerin manuel olarak girilmesi gerekebilir.

Çerezleri nasıl devre dışı bırakabilir/etkinleştirebilirim?

Tarayıcınızdaki ayarları değiştirmek suretiyle çerezleri kabul etme veya reddetme imkanına sahipsiniz. Ancak, çerezlerin devre dışı bırakılmaları durumunda sitemizin tüm özelliklerini etkili bir şekilde kullanamayabilirsiniz.

Çerezlerin yönetilmesinin birkaç farklı yöntemi mevcuttur. Çerezlerin yönetilmesi özellikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi için tarayıcınızın talimatlarına veya yardım menüsüne bakınız. Örneğin, Internet Explorer’da tarayıcınızı tercihlerinize göre ayarlamak için Araçlar/İnternet Seçenekleri/Güvenlik ve Gizlilik menüsüne gidebilirsiniz. Farklı konumlardaki farklı bilgisayarları kullanmanız durumunda, her tarayıcının çerez ayarlarını tercihlerinize göre kişiselleştirmeniz gerekmektedir.

Gelişmiş bazı tarayıcı yazılımlar, sitenin gizlilik politikalarını analiz etme ve kullanıcının gizlilik ihtiyaçlarını kontrol etmesine izin verme özelliğine sahiptir. Bunlar "P3P" (Gizlilik Tercihleri Platformu) protokolü olarak bilinir.

Tarayıcı yazılımınızın çerezler klasörüne yüklenmiş olan çerezleri kolaylıkla silebilirsiniz. Örneğin, Microsoft Windows Explorer kullanıyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

 • "Windows Explorer"ı açın
 • Araç çubuğundaki "Ara" butonuna tıklayın
 • "Klasörler ve Dosyalar" arama kutusuna "cookie" yazın
 • "Look In" menüsünün içindeki "Bilgisayarım" simgesini seçin
 • "Şimdi Gözat" butonuna tıklayın daha sonra bulunan klasörleri çift tıklayın
 • Dilediğiniz herhangi bir çerezi "Seçin"
 • Klavyenizdeki "Sil" düğmesine basın

Microsoft Windows Explorer kullanmıyorsanız, çerezler klasörüne nereden ulaşabileceğiniz hakkında bilgi almak için "Yardım" menüsünden "çerezler"i seçmelisiniz.

Çerezlerle İlgili Bilgiler

Çerezler, bunların nasıl yönetileceği ve kişisel bilgilerinizin kullanımında nasıl uygulandıkları hakkında daha fazla bilgi alabilmek için http://www.aboutcookies.org adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

Topladığımız Diğer Bilgiler

IP adresi (IP address - Internet Protocol address), İnternet Protokol Standardı dahilinde bir bilgisayar ağında iletişim için internet teknolojisini kullanan bir aygıtın belirleyici numarasıdır. IP adresi, internete bağlantınız dahilinde diğer cihazlarla iletişim kurmak için her erişiminizde cihazınıza (bilgisayar, tablet, akıllı telefon) atanan özel bir numaradır. IP adresi, internet servis sağlayıcınız tarafından da tanımlanabilir.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde IP adresiniz sitedeki güvenlik gerekçeleriyle kaydedilir ve bu şekilde kötü niyetli eylemlerin önüne geçilmesi amaçlanır. Ayrıca, IP adresleri site performansını analiz etmek ve site ziyaretçilerine kullanıcı dostu ve işlevsel bir gezinti sunmak için yapılan gerekli iyileştirmelerde toplu olarak kullanılabilirler.

Bu bilgiler sitenin doğru bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir ve devre dışı bırakılamazlar.