+302310 728000
© 2022 MelPaper. All Rights Reserved.
Development by PSN

PAK GRUP 5. Yılını Kutluyor

Macedonian Paper Mills (MEL) şirketinde sahip olduğu %100 iştirak payıyla Yunanistan’daki varlığının beşinci kilometre taşına ulaşan PAK Grup, ilk etapta MEL yönetimi tarafından hazırlanan ve sonrasında PAK onayından geçen 20 milyon Euro tutarındaki beş yıllık yatırım planını yerine getiren tek Yunan mukavva üreticisi olarak görülüyor.

Planın başlangıçtaki kilit hedefleri:

- Yaklaşık 2 milyon Euro tutarında bir yatırımla 17.000 m3’lük bir kapasiteye sahip bir biyolojik su arıtma tesisinin yapımı, kurulumu ve işletimi ile şirketin çevresel ayak izinin iyileştirilmesi.

-2.5 milyon Euro tutarında bir bütçe ve 20 MW’lik bir kapasite çerçevesinde bioyakıtla çalışan bir buhar üretim tesisinin kurulmasıyla ısıl enerji üretim maliyetinin önemli ölçüde düşürülmesi.

-1.2 milyon Euro’luk bir bütçeye sahip son teknoloji ürünü MSK ambalaj hattının satın alınması ve 2013-2016 döneminde toplamda yaklaşık 4 milyon Euro’nun harcandığı bir dizi diğer girişimle nihai ürün ambalajlama sisteminin iyileştirilmesi.

Şirketin bu dönemde kaydettiği ilerleme ve dört yıl içerisinde yapılan yatırımların meyveleri, 2016 Eylül ayında Grubun İstanbul’daki merkez ofisinde gerçekleştirilen genel toplantıda söz konusu yatırım planının derhal tamamlanması adına hissedarların izninin alınması noktasında MEL’in elini güçlendirmiştir. Bu anlamda kalitenin iyileştirilmesi ve özellikle de tesisin üretim kapasitesinin %20 düzeyinde artırılması amacına yönelik mukavva üretim hattının önemli bir kısmının modernize edilmesi 11.6 milyon Euro’luk bir yatırım gerektirdi. Bahsi geçen iyileştirmenin, şirketin maliyet yapısına dair sayısız yarar getirmesinin yanı sıra ciroyu da 15 milyon Euro kadar artırması bekleniyor.


Basım tarihi: 08/02/2022

İlgili fotoğraflar